Uncategorized

Sekmadienio vakarai Kaišiadorių katedroje su Palaimintuoju T. Matulioniu

Šį gegužės 12- osios sekmadienio vakarą Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje Šv. prie Palaimintojo Teofiliaus Matulionio Šv. Mišias aukojo ir Švč. Sakramento adoracijai vadovavo Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės parapijos vikaras kun. Gintas Petkevičius. Giedojo Elektrėnų vargonininkė Laima Mažuolytė.

Sekmadienio vakaras su Palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu

Gegužės 5 d. vakaro Šv. Mišias Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje aukojo ir Švč. Sakramento adoracijai vadovavo Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) klebonas kun. Ričardas Doveika. Giedojo Kaišiadorių katedros vargonininkas Andrejus Tomenko ir giesmininkas Juozas Sindaras.

Sekmadienio vakaras su Palaimintuoju T. Matulioniu

Balandžio 28 d. vakaro Šv. Mišias Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje aukojo ir Švč. Sakramento adoracijai vadovavo Širvintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas Leonas Klimas. Giedojo jungtinis choras.

Sekmadienis su Palaimintuoju Teofiliumi

Balandžio  21 d. vakaro Šv. Mišias Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje aukojo ir Švč. Sakramento adoracijai vadovavo Palomenės Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Ąžuolas Miliauskas. Giedojo Palomenės parapijos vargonininkė Rasa Zaksienė ir jos sūnus Liutauras Zaksas.

Sekmadienio vakaras su T. Matulioniu

Balandžio 14 d. vakare Šv. Mišias Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje aukojo ir Švč. Sakramento adoracijai vadovavo Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos vikaras kun. Adam Adukowski. Giedojo Širvintų parapijos vargonininkai: Dailius Kavalevskis ir Viktoras Zujus.

Atvelykio sekmadienio vakaras su Teofiliumi Matulioniu

  Balandžio 7 d. vakare Šv. Mišias Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje aukojo ir Švč. Sakramento adoracijai vadovavo Elektrėnų Švč. Mergelės  Marijos, Kankinių Karalienės parapijos klebonas mons. dek. Jonas Sabaliauskas. Giedojo Elektrėnų vargonininkė Laima  Mažuolytė.  

Verbų sekmadienis Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje

Verbų sekmadienį -2024 m. kovo 24 d.  Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas katedroje prisaikdino du vice-postuliatorius Palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylai kun. Mindaugą Grendą, Kaišiadorių parapijos vikarą, ir teol. Dr. Romą Zajančkauskienę, Birštono parapijietę.  

Sekmadienio vakaras su Pal. Teofiliumi Matulioniu

Kovo 17 – osios sekmadienio vakarą Kaišiadorių katedroje Šv. Mišias aukojo  ir Švč. Sakramento adoracijai vadovavo Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijos klebonas mons. Rimvydas Jurkevičius. Giedojo katedros vargonininkas Andrejus Tomenko ir giesmininkas Juozas Sindaras.

Sekmadienio, kovo 10-osios vakaras su Pal. Teofiliumi Matulioniu

Šį  sekmadienio vakarą Kaišiadorių katedroje prie Palaimintojo Teofiliaus Matulionio Šv. Mišias aukojo  ir Švč. Sakramento adoracijai vadovavo Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo  parapijos klebonas, Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras kun. Rolandas Bičkauskas.  Giedojo Jiezno parapijos choristai.

Scroll to Top