Uncategorized

Lapkričio 19 –osios dienos vakaras su T. Matulioniu

2023 metų lapkričio 19 – osios , sekmadienio vakarą Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje  Švč. Sakramento adoracijai vadovavo ir Šv. Mišias aukojo Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Gintas Rumševičius. Giedojo Rumšiškių parapijos choras.

Sekmadienio vakaras su Teofiliumi Matulioniu

2023 m. lapkričio 11 dienos vakarą Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje Švč. Sakramento adoracijai vadovavo ir Šv. Mišias aukojo Vievio Šv. Onos parapijos klebonas kun. Alfonsas Kelmelis. Giedojo ir grojo Kaišiadorių parapijos vargonininkas Andrejus Tomenko.

Sekmadienio vakarai su pal. Teofiliumi

2023 m. lapkričio 5 dienos vakarą Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje Švč. Sakramento adoracijai vadovavo ir Šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, Jiezno parapijos klebonas kun. Rolandas Bičkauskas. Šv. Mišių metu giedojo Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo parapijos choras.

Sekmadienio vakaras su Teofiliumi Matulioniu

2023 m. spalio 29 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje Švenčiausiojo Sakramento adoraciją vedė Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas Pranciškus Čivilis. Adoracijos ir  Šv. Mišių metu giedojo Senosios Varėnos parapijos choras.

Pal. Teofilius – Širvintų savivaldybės Socialinių Paslaugų Centre

Šių metų spalio 12 d. mūsų namelių globotiniams buvo ne eilinė diena. Mūsų namuose „apsilankė“ palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis. Jau šešeri metai Lietuvos Bažnyčia džiaugiasi, turėdama palaimintąjį kankinį Teofilių Matulionį. Kol kas beatifikacijos dovana – paskelbimu palaimintuoju džiaugiasi tik Lietuva. Mūsų tikslas jį matyti šventųjų gretose, kad jis būtų žinomas Visuotinėje Bažnyčioje. Todėl su didele …

Pal. Teofilius – Širvintų savivaldybės Socialinių Paslaugų Centre DAUGIAU »

Svečiuose Kauno Kunigų Seminarijos klierikai

2023 m. spalio 22 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje prie Pal. Teofiliaus Matulionio Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė Kauno kunigų Seminarijos rektorius kun. Liutauras Vilėniškis. Kartu su juo meldėsi ir giedojo klierikai. Po Šv. Mišių svečiai kartu su parapijiečiais meldėsi prie Šv. Jono Pauliaus II- jo relikvijų Gailestingumo koplyčioje.

Sekmadienio vakarai su Teofiliumi Matulioniu

Šių metų spalio 15 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje Šv. Mišias koncelebravo Žiežmarių parapijos rezidentas kun. Algirdas Akelaitis ir Elektrėnų parapijos vikaras kun. Gintas Petkevičius. Giedojo Žiežmarių parapijos vargonininkės. nuotraukos Daliaus  Šatrausko

Maldos susitikimas Kauno kartų namuose

Spalis, barstydamas gelstančius lapus, jau nutiesė rudenėjantį kelią, vedantį link tolstančios saulės bei trumpėjančių dienų meto. Ir nors už lango vis žvarbiau švilpauja vėjai, Kauno kartų namų koplyčioje jauku ir gera. Ištikimieji maldos bendražygiai, susirinkę į trečiadienines pamaldas, susitiko su visų laukiama viešnia, Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos vadove Jolanta Celiešiene. Po bendros Rožinio maldos …

Maldos susitikimas Kauno kartų namuose DAUGIAU »

Sekmadienio vakarai su pal. Teofiliumi

Kiekvieną sekmadienį Kaišiadorių katedroje prie pal. Teofiliaus sarkofago 17 val. vyksta Švenčiausiojo Sakramento Adoracija, o 18 val. aukojamos šv. Mišios prašant palaimintojo Kankinio užtarimo. Į šias pamaldas kiekvieną sekmadienį atvyksta vis kiti kunigai, bendruomenės, chorai. Kviečiame visus jungtis į bendrą maldą, kviečiame aplankyti Kaišiadorių katedrą ir pal. Teofiliaus koplyčią.  

Scroll to Top