Jau tapo gražia tradicija, kad Kauno kartų namų gyventojai pamaldų metu yra aplankomi Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos vadovės Jolantos Celiešienės. Šįkart viešnia paragino atkreipti dėmesį į kryžių, visi buvo pakviestį į misiją jungtis maldos tarnystėn. Ypatingas dėmesys buvo skirtas pal. Teofiliui Matulioniui, minint palaimintojo 150 žingsnių žemėje ir Danguje. Bendra malda, didžiulis padėklas lauktuvėms skirtų saldainių, širdžių bendrystė – tai liudijantis ženklas, kad Teofilius pas Kartų namų gyventojus atvyko kaip pas draugus, kad jis yra laukiamas ir jam čia jauku.
Didžiulis susidomėjimas susitikimu parodė, kad žmonės džiaugiasi Teofiliaus buvimu savo namuose, per bendrą maldą jie gali išgyventi jo artumą bei globą. „Per vyskupo Teofiliaus užtarimą suteik mums malonių, kurių su pasitikėjimu Tavęs prašome. Amen.“
Scroll to Top