PALAIMINTOJO TEOFILIAUS 150 METŲ GIMIMO
SUKAKTIES ŠVENTIMAS
ALANTOJE
Birželio 22 d. Iškilmingas šventimas Alantoje.
Kvietimas vykti į piligriminę kelionę drauge su parapijiečiais
10.30 val. Kudoriškyje prie kryžiaus – birželinės pamaldos
11.30 val. Rožinis Alantos bažnyčioje
12 val. Šv. Mišios Alantos bažnyčioje
Po Šv. Mišių  Pal. Teofiliaus mamos Onos Juočepytės Matulionienės kapo aplankymas
Po iškilmės, – Agapė su parapijiečiais Aukštaitijos profesinio rengimo centre (Technikumo g. 2)
Registracijos nuoroda: https://forms.gle/3M4ZW1qWTvRzUf577
Scroll to Top