Lapkričio 14 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į Kaišiadoris parsivežti pal. Teofiliaus Matulionio relikvijų. Kartu su ganytoju, lydimi klebonų, net dviem autobusais, iš Šiaulių važiavo Katedros ir pietinio mikrorajono parapijų atstovai. Į Kaišiadorių katedrą atvykusius piligrimus pasitiko laiminanti arkivyskupo Teofiliaus Matulionio skulptūra.

Maldininkai iškart sugužėjo į šoninę koplyčią, suklaupė pasimelsti prie pal. Teofiliaus Matulionio sarkofago. Netrukus maldai atsiklaupė ir Kaišiadorių bei Šiaulių ganytojai.

12 val. prasidėjo šv. Mišios. Susirinkusiuosius pasveikino Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Eucharistijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Koncelebravo Šiaulių katedros klebonas kun. Egidijus Venckus, Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas Saulius Paliūnas, kun. Jordanas Urbonas. Giedojo jungtinis choras, vadovaujamas Andriaus Bartulio.

Po šv. Mišių iškilmingai įteiktos relikvijos bei jų dokumentai.

Scroll to Top