Rozpoczynający się nowy rok szkolny, uczniów, ich rodziców i nauczycieli polecili Bogu, za wstawiennictwem Teofiliusa Matulionisa, katecheci z Wileńszczyzny. W czwartek modlili się oni przy grobie błogosławionego w Koszedarach.

Centrum Katechetyczne Wileńskiej Archidiecezji zorganizowało nauczycielom religii w czwartek, 24 sierpnia, pielgrzymkę do Koszedar (lit. Kaišiadorys) pt. „Śladami bł. Teofila Matulionisa”.

W ośrodku duszpasterskim w Koszedarach ks. dr Algirdas Jurevičius, wikariusz generalny diecezji koszedarskiej, wygłosił dla pielgrzymów z Wileńszczyzny konferencję nt. życia i działalności nowego błogosławionego litewskiego Kościoła.

W katedrze pw. Przemienienia Pańskiego, gdzie znajduje się kaplica z sarkofagiem z doczesnymi szczątkami błogosławionego Matulionisa, uczestnicy wyprawy wzięli udział w Mszy św. Tutaj jest też krzewiony kult Bożego Miłosierdzia. Na ten cel też jest przeznaczona jedna z kaplic – trwa w niej wieczysta adoracja, są relikwie św. Jana Pawła II, św. Faustyny Kowalskiej i bł. Michała Sopoćki.

Katecheci polecili Bogu, za wstawiennictwem Matulionisa, rozpoczynający się nowy rok szkolny, uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Mszę św. u grobu bł. Teofiliusa celebrował postulator procesu beatyfikacyjnego Matulionosa ks. dr Mindaugas Sabonis.

Po nabożeństwie, wzmocnieni duchowo, nauczyciele wrócili do Wilna.

25 czerwca tego roku odbyła się beatyfikacja litewskiego biskupa i męczennika ks. Teofiliusa Matulionisa.

http://l24.lt/pl/religia/item/205001-katecheci-z-wilenszczyzny-pielgrzymowali-do-grobu-bl-teofiliusa-matulionisa


Teresa Worobiej

Scroll to Top