Laukiant popiežiaus Pranciškaus ir jo vadovaujamų šv. Mišių Kauno Santakoje, netoliese nuo jos miesto senamiestyje, Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje (Rotušės a. 8), nuo rugsėjo 21 d. vakaro iki rugsėjo 23 d. 4.30 val. ryto vyks nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Šis maldos laikas prasidės rugsėjo 21 d., penktadienį, 20 val. šv. Mišiomis su savanoriais, kurioms vadovaus Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Po šv. Mišių bus atneštas Trakų Dievo Motinos paveikslas ir palaimintojo Teofiliaus Matulionio mažasis relikvijorius.

Naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija bus tiesiogiai transliuojama per „Marijos radiją“.

Rugsėjo 22 d., šeštadienį, (nuo pietų) bažnyčioje budės kunigas – klausyti išpažinčių ir pokalbiams. 17 val. bus aukojamos šv. Mišios, o po jų tęsis adoracija.

Per visą maldos budėjimo laiką bus sudaryta galimybė išgerti arbatos ar kavos bei sušilti.

Kviečiame visus jungtis į maldos bendrystę ir stabtelėti susikaupimui pasitinkant atvykstantį popiežių Pranciškų.

Scroll to Top