Pal. Teofiliaus mažasis relikvijorius iš Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčios į Kauno Santakos parką bus atneštas ankstų (09.23 d.), sekmadienio rytą. Jį į susitikimą su šventuoju Tėvu, atneš seserys benediktinės bei Kaišiadorių vyskupijos ir Kauno arkivyskupijos atstovai, procesiją lydės Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

Svarbu paminėti, kad Teofilių Matulionį palaimintuoju paskelbė Popiežius Pranciškus, būtent dėl to šio Lietuvai svarbaus palaimintojo relikvijos stovės prie altoriaus Šventųjų Mišių metu.

Relikvijorius, kuris bus įnešamas visuomet stovi Kauno seserų benediktinių šv. Mikalojaus bažnyčioje. Jis bus išnešamas po Šventųjų Mišių popiežiui išvykus.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Ekranuose bus galima matyti video intarpą, kuriame Popiežius Pranciškus 2017 06 25 Romoje, po Viešpaties angelo maldos visam pasauliui praneša, kad šiuo metu Vilniuje palaimintuoju skelbiamas kankinys Teofilius Matulionis.

Taip pat procesiją lydės vaizdai iš pernai metais Vilniuje vykusios beatifikacijos iškilmės, skambės giesmė „Jėzau Kristau, pas Tave aš ateinu“. Prisimenami pal. Teofiliaus Matulionio nuopelnai Bažnyčiai, šio vyskupo pamaldumas švč. Jėzaus Širdžiai. 

Pasibaigus procesijai bus giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija.

Scroll to Top