2018 m. sausio 21 d. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas perdavė palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikviją Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčiai. Mišių pradžioje relikvija, nešama mons. dr. Algirdo Jurevičiaus, buvo pastatyta priešais altorių. Pamokslo metu vyskupas kalbėjo apie pal. Teofiliaus reikšmę Lietuvos bažnyčiai bei paragino kiekvienam atrasti vidinį dvasinį ryšį su palaimintuoju.

Po šv. Mišių pal. Teofiliaus relikvija buvo pastatyta ant altoriaus. Merkinės klebonas dekanas kun. dr. Robertas Rumšas vadovavo palaimintojo Teofiliaus litanijos maldai, po kurios vyskupas visus palaimino relikvija ir ją perdavė Merkinės klebonui. Taip pat buvo perduotas ir relikvijos autentiškumą liudijantis sertifikatas.

Procesijos būdu relikvija buvo nunešta ir patalpinta į Švč. Jėzaus Širdies šoninį altorių. Specialiai tam pagaminta grūdinto stiklo apsauga visuomet leis tikintiesiems iš arčiau matyti relikviją ir šauktis palaimintojo Teofiliaus užtarimo. Apeigų pabaigoje bažnyčioje vieningai nuskambėjo: „Palaimintasis Teofiliau, melski už mus!“

Nuotraukų autorius – Ramutis Gumuliauskas.

Scroll to Top