Lapkričio 10-11 dienomis Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso studentai keliavome palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio keliais ir aplankėme keleta su jo gyvenimu bei kankinyste susijusių vietų.

Kelionę pradėjome Vilniaus Genocido aukų muziejumi, kuriame kadais žiauriomis sąlygomis teko kalėti bei būti tardomiems ne tik pal. T. Matulioniui, bet ir vysk. S. Tamkevičiui SJ bei daugeliui kitų dvasininkų. Tuomet vyko į Guronis trumpam aplankyti Eucharistinio Jėzaus seseris, su malda paėjėti Rožinio slėpinių keliu bei pamatyti koplyčią, kur nutapyti pal. T. Matulionio kančios atvaizdai. Taip pat stabtelėjome prie kardinolo V. Sladkevičiaus gimtinėje esančio kryžiaus.

Sekanti kelionės stotelė buvo Kaišiadorys. Čia buvome supažindinti su Kaišiadorių katedros bei kurijos istorija bei pal. T. Matulionio ganytojiška veikla. Esame labai dėkingi Kaišiadorių katedros klebonui mons. R. Jurkevičiui už gražias mintis bei galimybę aukoti Šv. Mišias palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčioje.

Iš Kaišiadorių patraukėme į Birštoną aplankyti buvusią kleboniją, kurioje apie dvejus metus gyveno palaimintasis kankinys. Dabar klebonijos pastate įsikūręs Birštono sakralinis muziejus, su daugybe eksponatų ir informacijos apie garbingąjį Teofilių. Dėkojame mus labai šiltai priėmusiai Birštono muziejaus struktūrinio padalinio vadovei dr. Romai Zajančkauskienei už nepaprastai įdomų pasakojimą apie pal. T. Matulionio gyvenimą, kankinystę ir konkrečiai ganytojišką veiklą Birštone bei Kaišiadorių vyskupijoje.

Galiausiai pasukome į paskutinę mūsų kelionės stotelę – Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčią bei seserų benediktinių vienuolyną. Prie šios bažnyčios esančiame name pal. T. Matulionis gyveno nuo 1936 iki 1943 m. Šioje bažnyčioje  jo iniciatyva 1938 metais buvo pradėta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Apie visa, kuo pal. T. Matulionis susijęs su šia bažnyčia bei benediktinių vienuolynu, mums papasakojo sesuo Gabrielė Vasiliauskaitė OSB, kuriai esame labai dėkingi. Aplankę Šv. Mikalojaus bažnytėlę, kupinomis širdimis įspūdžių pasukome atgal į Šiluvą.

Ypatingai nuoširdų AČIŪ norime tarti šią išvyką surengusiai bei kartu mus lydėjusiai sesei Reginai Editai Teresiūtei SJE bei visiems, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie šios mums labai svarbios bei prasmingos kelionės.

www.kks.lcn.lt

Scroll to Top