Do Wilna przybyły relikwie beatyfikowanego w czerwcu męczennika, biskupa Teofiliusa Matulionisa. Sarkofag ze szczątkami błogosławionego będzie przebywał w kościele św. Teresy w czasie Opiek w Ostrej Bramie.

Relikwie bł. Teofiliusa Matulionisa w sobotę rano zostały wniesione do bocznej kaplicy kościoła św. Teresy w Wilnie, gdzie pozostaną przez cały okres rozpoczynajacego się dzisiaj Odpustu Opiek Najświętszej Maryi Panny (potrwa do 19 listopada).

Przy sarkofagu z relikwiami wierni będą mogli modlić się o wyproszenie łask dla siebie i swych bliskich.

Podczas tegorocznych Opiek szczególna uwaga będzie poświęcona pokojowi. Błogosławiony Matulionis wiele mówił o pokoju. I jedna z koron, którymi prze 90 laty został ukoronowany obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, nosi nazwę Królowej Pokoju.

Wspólnota parafii św. Teresy zaprasza: „W czasie Opiek będziemy się modlili o pokój na całym świecie i rozważali cnoty, których praktykowanie zmienia ludzkie serca i buduje pokój na świecie”.

W główny dzień Opiek – 19 listopada (niedziela) – odbędzie się uroczyste zakończenie na Litwie Roku bł. Teofiliusa Matulionisa.

Biskup Teofilius Matulionis (1873-1962) to postać historyczna Kościoła na Litwie, cnotliwy pasterz, męczennik, obrońca wiary, zesłaniec. Był ordynariuszem w Koszedarach. Śmierć za wiarę poniósł w roku 1962. Był on więziony w sowieckich łagrach, a kiedy po zakończeniu okresu stalinowskiego mógł wrócić na Litwę, nie zezwolono mu na sprawowanie funkcji biskupich, co jednak potajemnie czynił. Czerpał siły z modlitwy. Z jego inicjatywy w 1940 roku w kościele Św. Mikołaja (sióstr benedyktynek) w Kownie rozpoczęła się wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu.

Teolfilius Matulionis został beatyfikowany 25 czerwca tego roku. Relikwie litewskiego błogłosławionego na stałe są przechowywane w katedrze w Koszedarach (lit. Kaišiadoris).

Odpust Opieki Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia, odbędzie się w Ostrej Bramie w dniach 12-19 listopada.

http://l24.lt/pl/religia/item/218698-opieki-w-ostrej-bramie-z-relikwiami-blogoslawionego-matulionisa

Scroll to Top