Birželio 14 d. Kaišiadorių katedroje Liturgijoje buvo iškilmingai švenčiamas Palaimintasis Teofilius Matulionis, vyskupas ir kankinys. Šv. Mišias celebravo ir meldėsi prie Palaimintojo relikvijos Kaišiadorių vyskupai – Jonas Ivanauskas ir Juozas Matulaitis bei svečias vyskupas iš Panevėžio vyskupijos – Linas Vodopjanovas OFM. Pamaldas transliavo Marijos radijas.

Birželio 16 d., liturgijoje taip pat minint Palaimintąjį Teofilių, katedroje buvo švenčiamos iškilmingos padėkos pamaldos už atliktus katedros išorės atnaujinimo darbus. Šia proga, šv. Mišias celebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir svečiai vyskupai – Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius bei Varšuvos-Pragos vyskupas Romuald Kamiński iš Lenkijos bei juos lydintys kunigai. Pamaldose dalyvavo LR Finansų ministrė Gintarė Skaistė su vyru, LR Žemės ūkio viceministras Vytenis Tomkus, LR Seimo narys Juozas Baublys, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Šarūnas Čėsna, kiti vadovai ir tarybos nariai, UAB „Teltonika“ prezidentas Arvydas Paukštys su žmona,  Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė su vyru, vietos tikintieji ir svečiai. Buvo dėkojama Dievui ir rėmėjams, padėjusiems atlikti katedros atnaujinimo darbus.

Šaltinis: www.kaisiadoriuvyskupija.lt

Scroll to Top