Šį sekmadienio vakarą prie Palaimintojo Teofiliaus Matulionio Kaišiadorių katedroje Šv. Mišias aukojo Stakliškių Švč. Trejybės ir Užuguosčio Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijų klebonas kun. Laurynas Visockas. Giedojo Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčios choras.  

        

                                                                                                   

Scroll to Top