Palaimintojo kankinio Teofiliaus paveikslo pašventinimas ir relikvijų inauguracijos iškilmės Vievio šv. Onos bažnyčioje

Pal. Teofiliaus Matulionio paveikslas, dail. Linas Gelumbauskas

Dailininkas Linas Gelumbauskas Vievio šv. Onos bažnyčiai nutapė palaimintojo kankinio Teofiliaus paveikslą (100×160, drobė, aliejus, 2017 m.). Nors paveikslas pasižymi savo realistiškumu, tačiau čia nevengiama ir simbolikos. Visu ūgiu iškilmingais vyskupiškais rūbais vaizduojamas palaimintasis savo rankos nenuleidžia nuo ant krūtinės kabančio kryžiaus. Kryžius lydėjo jį visą gyvenimą. Ir nors čia kryžius  vyskupiškas, spindintis auksu, tačiau tai visgi kryžius – tikėjimo, kančios, vilties, paguodos ir stiprybės  ženklas. Didesnę savo gyvenimo dalį vyskupas kankinys prie širdies spaudė ne šį, vyskupišką, bet iš duonos ar pagaliukų sulipdytą kalinio kryžių. Nors jo tarnystės Dievui ir Bažnyčiai aukščiausiasis ženklas buvo arkivyskupo titulas, tačiau daug ilgesnį laiką jis nešiojo ne vyskupo paleriną, bet garsųjį Gulago stiliaus „paltą“, vadinamąją „vatinę“. Todėl, norėdamas bent kiek išsamiau pavaizduoti vyskupo kankinio gyvenimą, dailininkas dešiniajame paveikslo kampe Kaišiadorių katedros fone nutapė fragmentą iš garsiosios pal. Teofiliaus nuotraukos, sugrįžus iš sovietinio Gulago 1933 m. spalio 19 d.

Palaimintasis kankinys Teofilius paveiksle yra apšviečiamas ryškios, net akinančios šviesos, sklindančios iš romaninio stiliaus šventovės lango. Šių langų forma akivaizdžiai primena Dešimties Dievo Įsakymų plokštes, kokias priimta vaizduoti tos tematikos paveiksluose. Ir tai ne šiaip sutapimas. Dievo įsakymai, Jo valia, buvo palaimintojo kankinio gyvenimo šviesa. Prie arkivyskupo kojų pavaizduota erškėčių vainiko pynė, tarsi Kristaus ir Naujųjų laikų kankinių jungtis, nežymiai pereina į spygliuotos vielos rezginį.

Pal. Teofiliaus relikvija Vievio bažnyčioje. Vievio parapijos bendruomenės nuotr.

Palaimintojo kankinio Teofiliaus veidas tapytas labai nenutolstant nuo jo nuotraukos, darytos jo vizito Jungtinėse Amerikos valstijose metu (1934-1936 m.).  Gilus susimąstęs žvilgsnis byloja apie gilią ir skausmingą patirtį bei nuojautą, kad vargas dėl Bažnyčios dar ne visas išvargtas, o kančia dėl Kristaus dar ne visa iškentėta.

Paveiksle stebina išvaizdos kontrastas tarp vyskupo rūbais ir kalinio vatine dėvinčio to paties asmens. Kalinio apdarais dėvintysis yra netgi keliais metais jaunesnis už vyskupo rūbais pasipuošusįjį. Šis paveiksle pabrėžtas kontrastas, aiškiai matomas ir to meto nuotraukose, puikiai iliustruoja priespaudos, kurią ne kartą teko patirti palaimintajam kankiniui sovietiniame Gulage nežmoniškumą.

Paveikslo pašventinimo ir palaimintojo kankinio Teofiliaus relikvijų įteikimas Vievio šv. Onos bažnyčiai 2017 m. spalio mėn. 8 d. 

Vievio šv. Onos parapijos klebonas

kun. Alfonsas Kelmelis

www.vievioparapija.eu

Scroll to Top