Belaukiant popiežiaus Pranciškaus vadovaujamų šv. Mišių Kauno Santakoje, Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje vyksta nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Švenčiausiojo Sakramento adoracija vyksta nuo rugsėjo 21 d. vakaro iki rugsėjo 23 d. 4.30 val. ryto. 

Šiuo metu šioje bažnyčioje yra išstatytas palaimintojo Teofiliaus Matulionio mažоji relikvija ir Trakų Dievo Motinos paveikslas.

Scroll to Top