Kaišiadorių vyskupija yra paruošusi jo šventenybei popiežiui Pranciškui dovaną. Tai pal. Teofiliaus paveikslas – įkomponuotas tarsi palaimintojo „lagaminas“, kurio dėka pats palaimintasis įkalinimo metais aukodavo šv. Mišias.

Prelatas J. Jonys perduodamas vyskupo lagaminą savo draugui R. Styrai kankinimo metais linkėjo: „Arkivyskupas su šiuo lagaminu perėjo per lagerius, aš taip pat perėjau lagerį, todėl palieku tau šį lagaminą. Nenusimink, grįši gyvas ir sveikas!“.

Spygliuota viela primena – kalėjimus bei lagerius, kuriuose vyskupas Teofilius buvo kalinimas. Palaimintojo paveikslas – 1933 m. sugrįžusio iš Rusijos kalėjimų vyskupo Teofiliaus Matulionio nuotraukos kopija.

Ši dovana iš Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko rankų bus įteikta popiežiui Pranciškui. 

Kosto Radlinsko nuotraukos.

Scroll to Top