Nauja knyga – „Teofilius Matulionis. Laiškai“.
Apie vyskupą, kuris nėjo į jokius sąžinės kompromisus su represine sistema
2023 m. vasario 17 d. 17 val. Martyno Mažvydo bibliotekos renginių erdvėje (III a.) bus pristatytas leidinys „Teofilius Matulionis. Laiškai“ (520 psl.). Knygą išleido Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas, surinkęs vyskupo laiškus, subūręs leidinio
rėmėjus.
Kankinio laiškai, nuotraukos ir smulkiausi rašteliai yra tiesioginiai sovietinio režimo liudininkai, rodantys žmogų, kuris nėjo į jokius sąžinės kompromisus su represine sistema. Naujoje knygoje
– apie trys šimtai vyskupo laiškų. Šalia rodomos dokumentų kopijos ir surinkti autentiški vyskupo tekstai, vertimai, komentarai.
Dauguma iš knygoje sudėtų vyskupo Teofiliaus laiškų yra siųsti iš Sovietų Rusijos įkalinimo įstaigų, persiuntimo punktų, uždarųjų zonų, ligoninių. Vladimiro kalėjimo periodo laiškai
priverstinai rašyti rusiškai, beveik visi išbraukyti kalėjimo cenzorių. Ir vis dėlto stebina daili, švari ir aiški Matulionio rašysena. Net ir savita, nenorminė vyskupo leksika, gramatika, skyryba yra
nuostabi ir dar viena laisvės išraiška.
Ypatingi žmonės iš Teofiliaus Matulionio rašytinio palikimo – vyskupo giminaičiai Kaune, kurie per sovietų ir nacių okupacijas, per visas siautulingas gyvenimo aplinkybes išsaugojo dėdės
vyskupo laiškus ir kitas iš Rusijos parsivežtas smulkmenas. Matulionių šeima išsaugojo net piniginių perlaidų į Vladimiro kalėjimą čekius, net šuniuko takso registravimo kortelę iš
paskutiniojo periodo Šeduvoje. Nuojauta kuždėjo, kad šis žmogus yra nepaprastas ir kiekviena smulkmena svarbi. Ačiū jiems už tai!
Pora šimtų geros kokybės laiškų kopijų buvo padaryta Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje (buv. KGB) – toje pačioje aplinkoje, kurioje 50 metų buvo planuojami ir vykdomi sovietų nusikaltimai,
kur 10 mėnesių kalėjo ir buvo tardomas pats vyskupas Teofilius Matulionis.
Leidinyje panaudota taip pat Kauno, Kaišiadorių, Panevėžio vyskupijų kurijų archyvuose saugomi Palaimintojo Teofiliaus laiškai daugiausiai skirti bičiuliams kunigams: giminaičiui Jonui Pilkai, Stanislovui Kiškiui, Jonui Kaušylai, Juozapui Matulaičiui-Labukui, Jonui Žviniui.
Knyga „Teofilius Matulionis. Laiškai“ išleista 500 egzempliorių tiražu (spaustuvė „Kopa“). M. Mažvydo bibliotekos renginyje dalyvaus istorikas prof. Arūnas Streikus ir penki Teofiliaus Matulionio fondo nariai – leidinio sudarytojas Vaidotas Žukas, kino dokumentininkas Audrius Stonys, ekonomistė Laimutė Milašauskienė, publicistas Donatas Puslys. Moderuos Ridas Jasiulionis.
Parengta pagal Vaidoto Žuko pranešimą.
Scroll to Top