Adventinio laukimo ramybė pripildo kiekvieną atvirą širdį. Ji suteikia ištveriančios vilties, sustiprina tikėjimą ir uždega meile. Ties šieno sklidinomis ėdžiomis palinkusi Motina laukia Kūdikio atėjimo, o Angelas pasauliui tuoj tuoj praneš džiuginančią Žinią: „Gloria in excelsis Deo“.
Į Kauno kartų namų koplyčią maldai susirinkę gyventojai įdėmiai apžiūri prakartėlę, ieškodami gimusio kūdikėlio Jėzaus. Vėliau jų dėmesį prikausto didžiulis purių naminių spurgų padėklas, radęs vietą šalia palaimintojo Teofiliaus Matulionio paveikslo. Prasideda pamaldos, į kurias jaunatviškai įsilieja įstaigos viešnia, Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo rožinio vadovė Jolanta Celiešienė. Po prasmingos įžangos apie kančią ir bendruomeninės maldos yra klausomasi psalmės bei skaitinio apie Mergelės Marijos apsilankymą pas Elzbietą. Vėliau meldžiamasi Rožinio malda, giedamos giesmės. Pabaigoje gyventojai paraginami neapleisti maldos ir nepaliauti garbinti Viešpatį giesme. Prieš išsiskirstydami maldininkai gauna lauktuvių kvepiančią spurgą, kuriomis pal. T. Matulionis mėgdavęs pavaišinti jį aplankiusius žmones.
Dėkojame Kaišiadorių vyskupijai ir jos atstovams už nuoširdžią draugystę ir maldos bendrystę.
Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti per pranašą: Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia: „Dievas su mumis“. Mt 1, 22-23
(Kauno kartų namų Facebook paskyros informacija.)
Scroll to Top