Kun. Marius Talutis

Sekmadienio vakaras su Pal.Teofiliumi Matulioniu

2024 metų vasario 11 d. vakarą Šv. Mišias aukojo ir Švč. Sakramento  Adoracijai  vadovavo  Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo  parapijos  klebonas  mons.  Rimvydas Jurkevičius.  Giedojo  Kaišiadorių  parapijos kantičkinių  giesmių grupė.

Sekmadienio vakarai su Teofiliumi Matulioniu

Vasario  4 d. vakaro Šv. Mišias Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje prie Teofiliaus Matulionio aukojo   vyskupas emeritas Juozas Matulaitis.  Jis taip pat vadovavo ir Švč. Sakramento  Adoracijai.  Giedojo Česlovas Kriščiūnas  su parapijos maldininkų grupele.

Sekmadienio vakaras su T. Matulioniu

Sausio 21 d. Pal. Teofiliaus koplyčioje Šv. Mišias aukojo ir Švč. Sakramento adoracijai vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Giedojo Kaišiadorių katedros vargonininkas Andrejus Tomenko.

Sekmadienio vakaras su T. Matulioniu

2024 metų sausio 14 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje prie Pal. Teofiliaus Matuliuonio Šv. Mišias aukojo Žaslių parapijos klebonas Algis Ananis. Giedojo šios parapijos choristai, vadovaujami vargoninko Viktoro  Zujaus.  

Sekmadienio vakaras su Teofiliumi Matulioniu

Gruodžio 17 d. vakarą prie Teofiliaus Matulionio  Šv. Mišias aukojo ir Švč. Sakramento adoracijai vadovavo mūsų Ganytojas Vyskupas Jonas Ivanauskas. Giedojo Kaišiadorių parapijos vargonininkė Jurgita Jašauskienė.

Lapkričio 19 –osios dienos vakaras su T. Matulioniu

2023 metų lapkričio 19 – osios , sekmadienio vakarą Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje  Švč. Sakramento adoracijai vadovavo ir Šv. Mišias aukojo Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Gintas Rumševičius. Giedojo Rumšiškių parapijos choras.

Sekmadienio vakaras su Teofiliumi Matulioniu

2023 m. lapkričio 11 dienos vakarą Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje Švč. Sakramento adoracijai vadovavo ir Šv. Mišias aukojo Vievio Šv. Onos parapijos klebonas kun. Alfonsas Kelmelis. Giedojo ir grojo Kaišiadorių parapijos vargonininkas Andrejus Tomenko.

Sekmadienio vakarai su pal. Teofiliumi

2023 m. lapkričio 5 dienos vakarą Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje Švč. Sakramento adoracijai vadovavo ir Šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, Jiezno parapijos klebonas kun. Rolandas Bičkauskas. Šv. Mišių metu giedojo Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo parapijos choras.

Sekmadienio vakaras su Teofiliumi Matulioniu

2023 m. spalio 29 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje Švenčiausiojo Sakramento adoraciją vedė Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas Pranciškus Čivilis. Adoracijos ir  Šv. Mišių metu giedojo Senosios Varėnos parapijos choras.

Scroll to Top