Šįvakar, iškilmingai skambant varpams, į Vilniaus Katedrą iš Kaišiadorių atvyko sarkofagas su būsimo palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijomis. Pagerbdami Teofilių, koloną atlydėjo motociklininkai. Buvusio Kariuomenės kapeliono Teofiliaus Matulionio sarkofagą į Katedrą įnešė Lietuvos Kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai.

Kaišiadorių vyskupijos nuotr.

Vilniaus Katedroje prasidėjo Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kuri tęsis visą naktį, laukiant Beatifikacijos iškilmių. Birželio 25 d. Vilniuje, Katedros aikštėje, Teofilius Matulionis bus paskelbtas palaimintuoju. Šv. Mišios 14 val. Kviečiame dalyvauti!

Arkivyskupo Gintaro Grušo žodis, pasitinkant Teofiliaus Matulionio sarkofagą Vilniaus Katedroje birželio 24 d.:

„Šis laikas, kai budėdami laukiame arkivyskupo Teofiliaus paskelbimo palaimintuoju iškilmių, yra skirtas dėkoti.

Arkivyskupo Teofiliaus užtariami giliau patirsime Dievo meilę. Prašykime malonių ir stebuklų per Teofiliaus užtarimą ir Dievas jų suteiks. Tačiau greičiau gausime mums reikalingų dalykų, jei iš mūsų širdies kils nuoširdi padėkos malda. Yra tiek daug dalykų, už kuriuos galime Dievui dėkoti: už mūsų Tėvynės laisvę, už tikėjimo kankinius, už Teofiliaus paskelbimą palaimintuoju, už mūsų jaunimą, už gyvus ir mirusius artimuosius ir ypač už tai, kad Jėzus visada yra arti ir pasilieka su mumis Švenčiausiajame Sakramente.

Kaišiadorių vyskupijos nuotr.

Pagalvokime apie nesuskaičiuojamus tūkstančius šventovių, kurių tabernakuliuose mūsų laukia Švenčiausioji Jėzaus Širdis eucharistiniu pavidalu. Arkivyskupas Teofilius sakė: „Širdis, kuri iš meilės žmonijai praliejo savo kraują iki paskutinio lašo, kuri Švenčiausiame Sakramente ta pačia meile mums plaka, ji laukia mūsų ir nori mus išklausyti, mūsų maldavimus patenkinti.“

Teofilius įsteigė pirmąją Lietuvoje nuolatinę Švenčiausiojo Sakramento adoraciją. Amžininkai liudijo, kad kai Teofilius adoruodavo, „nesimatė ypatingų gestų ar garsių atodūsių, tačiau kiekvienas stebintis jautė, kad rami bei gili meilė Išganytojui daro jį laimingiausią kaip tik čia, šalia Jo altoriaus.“

Kaišiadorių vyskupijos nuotr.

Adoruodamas Teofilius mokėsi Dangaus, būdamas čia, žemėje. Šventieji – tai tie, kurie yra Viešpaties akivaizdoje ir žvelgia į Jo Veidą. Laukdami arkivyskupo Teofiliaus beatifikacijos mokykimės šventumo toje pačioje mokykloje, kurioje mokėsi garbingasis Teofilius, – Adoracijos mokykloje.

Rytoj Teofilius bus paskelbtas palaimintuoju. Rytoj išsipildys Jėzaus pažadas: „Palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra Dangaus Karalystė. Palaiminti liūdintys, nes jie bus paguosti. Palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo, nes jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo, nes jų yra Dangaus Karalystė“ (Mt 5, 1–10).

Scroll to Top