Įsiklausę į Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko pakvietimą spalio 10 d. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir Vilkaviškio vyskupijos kunigai apsilankė Kaišiadoryse.

Susirinkimas prasidėjo Eucharistijos šventimu Kaišiadorių katedros, pal. Teofiliaus Matulionio koplyčioje. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas Šv. Mišių pradžioje pasveikino Vilkaviškio vyskupijos dvasininkus pirmuosius po beatifikacijos su savo vyskupu susirinkusius prie pal. Teofiliaus ir pakvietė bendrai maldai, kuriai vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

Homilijoje Kaišiadorių vyskupas akcentavo, kad Jėzaus žodžiai mums visuomet yra sakomi su didele Jėzaus kančios ir prisikėlimo meile. Tai nėra vien emocija, tai Dievo malonė. Todėl mums tereikia Jėzaus prašyti, Juo pasitikėki, kad galėtume tinkamai atlikti savo kunigišką tarnystę. Savo pasidalijimą vyskupas Jonas pabaigė žodžiais: „Palaimintasis Teofiliau, globok, teik malonių visiems Vilkaviškio vyskupijos kunigams, vyskupui, o per juos ir visiems tikintiesiems“.

Po Šv. Mišių kunigai su ganytojais sustojo bendrai nuotraukai ir susirinkimą pratęsė Kaišiadorių vyskupijos pastoraciniame centre.

Pristatęs Kaišiadorių vyskupijos pastoracinį centrą ir jo veiklą Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas pakvietė į pasidalijimą apie pal. Teofilių Matulionį bei pastoraciją susijusią su Jo kultu. Vyskupas Jonas pirmiausia prisiminė palaimintojo beatifikaciją bei visus įvykius kurie lydėjo šia grandiozinę iškilmę, kurioje, pasak ganytojo, didžiausią darbą nuveikė pats palamintasis Teofilius. Tai buvo šventė, kuri buvo padovanota Lietuvai ir visiems tikintiesiems. Todėl Kaišiadorių vyskupas paragino platinti pal. Teofiliaus kultą nesidalijant šventųjų ar palaimintųjų, bet suprantant, kad per juos visus veikia Dievas. Visi šventieji, pasak vyskupo, yra skirti mūsų tikėjimo kelionei, kad visus mus užtartų. Vyskupas Jonas Ivanauskas dar kartą visiems susirinkusiems priminė, kad palaimintojo Teofiliaus Matulionio minėjimas liturgijoje bus švenčiamas birželio 14 d. O atsisakius švęsti kasmėnesinius minėjimus, kaip yra kitose šventovėse, tikintieji yra kviečia maldai prie palaimintojo Teofiliaus kiekvieno sekmadienio vakarą.

Po keleto skelbimų ir pasidalijimų kunigų piligrimystė Kaišiadoryse buvo baigta pietumis ir brolišku pasidalijimu prie bendro stalo Kaišiadorių vyskupijos kurijoje.

Baigiantis susirinkimui Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas padėkojo visiems susirinkusiems kunigams ir įteikė dovanų po knygą ir paveikslėlį su pal. Teofiliaus Matulionio kanoniniu atvaizdu.

Vilkaviškio vyskupijos informacija

Scroll to Top