Likus jau tik kelioms dienoms iki Garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio beatifikacijos Vilniuje birželio 25-ąją, su būsimo palaimintojo trečiuoju įpėdiniu Kaišiadorių vyskupijoje vysk. Jonu Ivanausku kalbėjomės apie iškilmių programą ir jai vadovausiančio kardinolo Amato vizitą Lietuvoje, taip pat apie kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio reikšmę Lietuvos vyskupijų tikinčiųjų ir ypač jaunimo gyvenime.

Vysk. Jonas Ivanauskas, Kaišiadorių vyskupas: Teofiliaus Matulionio beatifikacijoje Vilniuje popiežiui Pranciškui atstovaus Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kard. Angelo Amato. Kardinolas atvyks į Vilnių birželio 23 dienos, penktadienio, pavakare. Vilniuje birželio 24 dienos šeštadienio rytą 11 val. prasideda LJD, o 12.30 val. kardinolas atvyks į Kaišiadorių katedrą, jį pasveikinsime ir drauge pasimelsime prie Garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio sarkofago. 16.30 val. Teofiliaus Matulionio žemiškieji palaikai sarkofage bus vežami iš Kaišiadorių katedros į Vilniaus arkikatedrą baziliką ir 18 val. būsimo palaimintojo sarkofagas bus sutiktas prie Vilniaus arkikatedros bazilikos durų. Tikintieji galės visą naktį maldos budėjime melstis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, iš kurios transliuos Marijos radijas taip, kad tikintieji galės drauge melstis būdami namuose, na o sekmadienį, birželio 25 iškilmės dieną sektoriai tikintiesiems bus atveriami apie 10 val. Nuo 12 val. prasidės pasirengimas malda, Jaunimo Dienų programa, kuri bus tarsi įvadas į beatifikaciją, o 14 val. – iškilmingosios beatifikacijos šv. Mišios.

Ką reiškia kankinio Teofiliaus Matulionio beatifikacija Kaišiadorių vyskupijai, Lietuvos jaunimui, tikinčiųjų bendruomenei?

Iš tikrųjų visų pirma tai didelė Dievo dovana. Mes tikrai galime džiaugtis dėl to, ką Viešpats per Teofilių Matulionį mums duoda. Sunku dabar įvertinti visą reikšmę, svarbą, vaidmenį, šio būsimojo palaimintojo reikšmę Bažnyčios gyvenimui, tačiau akivaizdu, kad šventieji visuomet rodo į Kristų, į Evangeliją, į religinį, asmeninį santykį su Dievu, bendruomeninį krikščionio dalyvavimą Bažnyčios gyvenime. Kartu tai yra kvietimas kiekvienam iš mūsų tikrai gyventi Evangelija, tikrai būti Jėzaus mokiniu, tikrai priimti Evangelijos visumą ir ją liudyti šių dienų pasaulyje toje aplinkoje, kurioje krikščionis gyvena. Šventieji visuomet rodo į Kristų ir Evangeliją. Taigi manau, nežiūrint to, kad šis įvykis yra išskirtinai istorinis, pirmas Lietuvos istorijoje, kada pati beatifikacijos iškilmė vyksta Lietuvoje, tačiau jos gelmė, jos svarba yra tikrai daug platesnė ir gilesnė, kaip Evangelija, sekimas Kristumi; kiekvienas šventasis savo gyvenimu ir pavyzdžiu kviečia būti ištikimu Jėzaus mokiniu.

Kokia atmosfera šiuo metu, kai jau praktiškai priartėjo beatifikacijos iškilmės?

Popiežiui Pranciškui paskelbus dekretą (dėl arkivyskupo kankinystės) Lietuvos vyskupų konferencija parengė pasirengimo gaires, kuriose iš tikrųjų buvo kviečiama atkreipti dėmesį į tai, ką visuomet rodo šventieji: šventieji rodo į Kristų. Todėl pasirengimo gairės padėjo pagilinti prasmę laukiamo šventimo: tai gyvenimo Evangelija, kvietimas į Dievo malonę, apsisprendimas būti Jėzaus mokiniu, tai kartu gyvenimo pasirengimas malda ir pasirengimas plačiąja žodžio prasme; pastoraciniame lygmeny, parapijos, dekanato, vyskupijos. Tai tarytum pamatas, ant kurio statomas namas.

Be abejo, beatifikacijoje mes laukiame labai daug piligrimų iš visų Lietuvos vyskupijų. Norisi pasidžiaugti ir padėkoti visiems piligrimams, kurie su parapijų kunigais atvykote, važiavote ir lankėte vietas susijusias su būsimo palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimu, ypač iš Žemaitijos. Na o dabar, priartėjus pačiai iškilmei, jaučiame tam tikrą pakilimą ir susidomėjimą, žmonių aktyvumą, pasirengimą atvažiuoti, dalyvauti beatifikacijoje. Ta nuotaika kaip ir dera, yra ir džiugi, ir gili, ir prasminga.

Išskirtinai norėčiau padėkoti Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektui kard. Angelo Amato už viso proceso metu parodytą dėmesį šiai bylai, jo asmeninį domėjimąsi, už kompetenciją, sukauptą Šventųjų skelbimo kongregacijos, pasitelkiant žmones, kurie ten dirba svarbų ir labai atsakingą darbą, didžiulį jų įdirbį. Kongregacijoje sprendžiamos bylos iš viso pasaulio įvairių palaimintųjų ir šventųjų, kurių gyvenimai buvo labai skirtingi. Jautėme kongregacijos darbuotojų kompetenciją, didelį jų pasišventimą. Tikrai jautėme, kad bylos atžvilgiu, kuri formaliu būdu eina numatytu proceso keliu, parodytas labai gilus asmeninis dėmesys. Visiems kongregacijos darbuotojams gili padėka ir pagarba už jų kompetentingą ir tikrai kvalifikuotą darbą.

Ačiū už pokalbį.

Scroll to Top