Su džiaugsmu pristatome naują svetainę www.teofilius.lt. Ji kelia sau tokius uždavinius:

– populiarinti garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą ir veiklą;
– pristatyti Teofiliaus metų žinią;
– padėti rengtis garbingojo Teofiliaus beatifikacijai.
 

Atsižvelgdami į lenkakalbius tikinčiuosius, svetainėje įdiegėme nuorodą (PL) į joje skelbiamus lenkiškus tekstus. Tikimės, kad šių tekstų tik daugės.

Supažindindami svetainės lankytojus su garbinguoju arkivyskupu, pateikiame trumpą jo biografiją ir įvairių autorių biografinius bei kitokius straipsnius apie jį. Čia rasite ir paties Teofiliaus svarbesnes mintis įvairiomis temomis. Lankytojų susidomėjimo neabejotinai sulauks du autentiški jo pasisakymų įrašai (1956 ir 1957 m.). Tiesa, vienas iš jų parengtas anuomečio radijo transliacijai į užsienį propagandiniais tikslais – parodyti, kaip esą gerai vyskupas gyvena sovietinėje Lietuvoje… Taip pat ne mažiau įdomus vaizdo įrašas iš Vilniaus (1940 m.), kuriame fragmentiškai sutinkame ir arkivyskupą Teofilių. Norintiems labiau pasigilinti į iškiliojo ganytojo gyvenimą pristatomos apie jį išleistos knygos.

„Teofiliaus metų“ skiltyje lankytojai galės susipažinti su teminių metų simbolika, gairėmis, numatomais renginiais. Kiekvieną mėnesį bus siūloma apmąstyti temą rubrikoje Kelionė su Teofiliumi. Kadangi Teofiliaus metai tik įsibėgėja, ši skiltis, kaip ir visos kitos, bus nuolat papildoma.

„Beatifikacijos“ skiltyje informacijos dar mažoka, nes laukiama iš Apaštalų Sosto patvirtintos beatifikacijos datos. Po beatifikacijos garbingojo Teofiliaus žemiškieji palaikai bus perkelti į specialiai jam ruošiamą koplyčią Kaišiadorių katedroje, todėl prašoma paramos koplyčiai įrengti.

Skiltis „Piligrimams“ kviečia aplankyti su garbinguoju Teofiliumi susijusias vietas (Kaišiadorių katedrą, Birštono sakralinį muziejų, Septynių skausmų kelią Guronyse) ir pateikia maldininkams naudingų nuorodų.

Parapijų kunigai ir maldos grupelės skiltyje „Medžiaga“ atras pagalbinių priemonių Švenčiausiojo Sakramento adoracijai, Rožinio maldai, Kryžiaus kelio apmastymui. Po Multimedijos pavadinimu „slepiasi“ įvairių autorių (suaugusiųjų ir vaikų) sukurti Teofiliaus gyvenimo ir dvasingumo pristatymai (PPT formatas). Jais gali pasinaudoti tikybos mokytojai, parapijos grupelės, bibliotekos, bendruomenės ir t. t.

Už idėjos palaikymą dėkojame Kaišiadorių vyskupui Jonui Ivanauskui, už svetainės kūrimą Nerijui L., už naudingus patarimus bei visokeriopą pagalbą širdingai ačiū VšĮ Katalikų interneto tarnyba direktorei Dalei Šmerauskaitei, Kristaus Karaliaus merginų diakonių kongregacijos seserims (ypač ses. Felicijai Grybaitei), Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų instituto Kaišiadorių bendruomenės seserims, Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centrui. Taip pat dėkoju informaciniams partneriams www.bernardinai.lt, www.katalikai.lt, http://kaisiadorys.lcn.lt, Vatikano radijo Lietuviškų laidų redakcijai ir visiems, besidalijantiems turima medžiaga apie garbingąjį Teofilių.

Interneto naršytojai lig šiol daug informacijos apie T. Matulionį rasdavo svetainėje www.matulionis.info, tačiau nuo dabar ji kreips savo lankytojus į www.teofilius.lt, kuri pritaikyta naudotis visomis išmaniųjų technologijų priemonėmis.

Teofiliaus vardas graikų kalboje reiškia Dievo draugas. Tapkime ir mes Teofiliaus draugais visų pirma socialiniuose tinkluose (Facebook, Twitter ir kt.), kad po jo paskelbimo palaimintuoju su pasitikėjimu galėtume kreiptis į jį užtarimo. Būdamas Dievo draugas, jis padės ir mums, savo draugams.

Telaikina (angl. like) jus Dievas!

Svetainės kuratorius
Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius
Scroll to Top