Kviečiame visus kiekvieną sekmadienį jungtis į bendrą maldą klausantis Marijos radijo tiesioginių transliacijų iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.
 
15 val. – Dievo Gailestingumo vainikėlio ir litanijos tiesioginė transliacija.
17 val. – Švč. Sakramento adoracijos tiesioginė transliacija.
18 val. – Šv. Mišių aukojamų prie palaimintojo Teofiliaus sarkofago tiesioginė transliacija.
 
Palaimintasis vyskupe Teofiliau, Dievo Gailestingumo apaštale ir Švenčiausiojo Sakramento garbintojau – melskis už mus!
 
Scroll to Top