Popiežius Pranciškus, sekmadienį, birželio 25, Vidudienio maldos dalyviams šv. Petro aikštėje kalbėjo apie Vilniuje sekmadienį vyksiančias arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes. Popiežius sakė:

„Šiandien, Vilniuje, Lietuvoje, palaimintuoju skelbiamas vyskupas Teofilius Matulionis, nužudytas iš neapykantos tikėjimui 1962 metais, kai buvo vos ne 90 metų amžiaus. Garbinkime Dievą už šio drąsaus tikėjimo ir žmogaus orumo gynėjo liudijimą. Pasveikinkime plojimu jį ir visą lietuvių tautą“.

Prieš Vidudienio maldą Šventasis Tėvas sakė, kad „Viešpats taip pat mūsų laikais siunčia mus, kad būtume tarp žmonių ne tik kaip „avys tarp vilkų“, bet ir kaip sargybiniai nenorintiems atsibusti iš pasaulietiško sąstingio, ignoruojantiems Evangelijos tiesos žodžius, bet kuriantiems savo laikinas tiesas.

Tuo metu Viešpats ir toliau nepaliauja mums sakęs taip, kaip savo mokiniams: „Nebijokite!“. Nebijokite tų, kurie iš jūsų šaiposi ir jus žemina ir nebijokite tų, kurie nekreipia į jus dėmesio, arba viešai gerbia, tačiau nusisukę kovoja prieš Evangeliją. Jėzus nepalieka mūsų vienų, nes esame jam brangūs“.

Popiežius kvietė melstis už dabartiniais laikais persekiojamus krikščionis ir dėkoti Dievui, kad toliau drąsiai ir ištikimai liudija tikėjimą, drauge išsakė artumą Kinijoje nuo žemės stichijos nukentėjusiems Xinmo kaimo gyventojams, užtikrino maldą už per žemės nuošliaužą žuvusius ir namų netekusius žmones.

Šventasis Tėvas taip pat pasveikino Ukrainos graikų apeigų katalikus Romoje iškilmingai mininčius šv. Juozapato Kuncevičiaus kanonizacijos 150 metines, užtikrino savo dvasinį artumą su ukrainiečiais tikinčiaisiais, kurie sekmadienį po vidudienio švęs kanonizacijos jubiliejų katalikų rytų apeigų Liturgijoje Šv. Petro bazilikos „Konfesijoje“ (Didysis altorius), melsdamas Viešpatį, kad kiekvienam jų suteiktų krikščioniškojo liudijimo drąsą, o brangiai Ukrainos žemei – taikos dovaną.

Scroll to Top