Kunigas Marius TALUTIS paskirtas pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos proceso – bylos Postulatoriumi (plg. konst. „Divinus Perfectionis Magister“). Jis kaip iki šiol, reziduos Punsko parapijoje, Elko vyskupijoje, ir kartu eis parapijos vikaro pareigas lietuvių sielovadoje.

Apaštalų Sostas, iki šiol Generalvikaro ir Postulatoriaus pareigas ėjusį kunigą, paskyrė Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru.

Kaišiadorių vyskupijos kurijos inf.

Scroll to Top