2019 m. vasario 10 d., sekmadienį, Kaišiadorių katedroje bus iškilmingai švenčiama Palaimintojo Teofiliaus Matulionio konsekravimo vyskupu 90-mečio sukaktis ir skaitoma gauta Popiežiaus Pranciškaus Brevė.

Šiuo Popiežiaus dokumentu skelbiama Palaimintojo garbė, išvardijami nuopelnai ir dorybės, kviečiama jomis sekti.

Iškilmingos šv. Mišios, kurių metu bus perskaityta Popiežiaus Pranciškaus Brevė, prasidės 10 val. katedroje. Po šv. Mišių – koplyčioje – Palamintojo Teofiliaus litanija ir palaminimas relikvija.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti, melstis už Popiežių Pranciškų ir dėkoti Dievui už Palaimintojo Teofiliaus, vyskupo ir kankinio, gyvenimą, melsti užtarimo.

Kaišiadorių vyskupas

Scroll to Top