2017 m. gruodžio 13 d. Šeduvoje vyko adventinis vakaras, prasidėjęs šv. Mišiomis Šeduvos Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Šv. Mišioms vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po pamaldų Jo Ekscelencija pašventino Šeduvos parapijos namuose įrengtą memorialinį kambarį, skirtą palaimintojo Teofiliaus Matulionio atminimui. Tame name palaimintasis Teofilius praleido paskutiniuosius savo žemiško gyvenimo metus. Kambarys buvo atkurtas remiantis išlikusiomis nuotraukomis bei liudininkų pasakojimais. Ta proga Šeduvos parapijos namų salėje buvo atidaryta ir ses. Reginos Teresiūtės SJE nuotraukų paroda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl pal. Teofiliaus memorialinio kambario lankymo kreiptis į Šeduvos parapijos kleboną kun. Virginijų Kazaitį.

El. paštas: kazaitis@gmail.com
Scroll to Top