Sekmadienį, rugpjūčio 20 dieną, sukanka pal. kankinio ir vyskupo Teofiliaus Matulionio mirties metinės. Arkivyskupas Teofilius Matulionis, Kaišiadorių vyskupas, mirė prieš 55 metus sovietų valdžios ištremtas iš savo vyskupijos teritorijos, Šeduvoje, Šv. Kryžiaus atradimo parapijoje, tuomet buvusioje Panevėžio, dabar Šiaulių vyskupijoje.

Palaimintasis Teofilius Matulionis „tikrai sugebėjo matyti Dievo gerumą ir jo Apvaizdą taip pat ir tuose žmonėse, kuriuose kiti matė tik neapykantą ir blogį. Jis gerbė Dievo įspaustą žymę kiekviename žmoguje, net ir pačiame blogiausiame, su atjauta žiūrėjo į šį molinį indą, pažeidžiamą, bet vertingą, nes sukurtą pagal Dievo paveikslą. Iš Švenčiausiosios Jėzaus Širdies jis mokėsi būti gailestingas ir atlaidus. Nesiskundė savo kalintojams. Jei kas nors kietais žodžiais prabildavo į skriaudėjus, arkivyskupas jį paragindavo įvynioti akmenį į vatą, kad mažiau skaudėtų. Visiems jis buvo dosniai svetingas. Kartodavo lietuvių patarlę: „Svečias į namus – Dievas į namus.“

Taip kalbėjo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos apeigose joms vadovavęs kardinolas Angelo Amato, pasak kurio „Palaimintojo Teofiliaus Matulionio, Kaišiadorių arkivyskupo, mirtis buvo sąlygota įkalinimo kančių. Ilgi ir sunkūs metai kalėjimuose ir lageriuose, namų areštas pamažu nualino tvirtą ir drąsų Evangelijos liudytoją. Tačiau persekiojimai ir kankinimai nepalaužė jo valios. Komunistų ir nacistų priešiškumo nebuvo galima racionaliai paaiškinti. Jie paprasčiausiai nekentė Jėzaus Evangelijos ir Bažnyčios. Mūsų Palaimintasis stojo šios audringos jūros akistaton būdamas ramus ir tvirtos dvasios, kupinas vilties ir nepalaužiamo tikėjimo būsima laisve. Jis nepasidavė neapykantai. Buvo įsitikinęs, kad neapykanta yra pats netinkamiausias atsakas į blogį. Jo atsakymas visada buvo atleidimas.“

Kankinys ir vyskupas T. Matulionis paskelbtas palaimintuoju birželio 25 dieną Vilniuje. Popiežiaus potvarkiu paskirta kasmet birželio 14 dieną švęsti palaimintojo Teofiliaus liturginę dieną.

Minint pal. Teofiliaus mirties dieną Kaišiadorių Katedros Kristaus Atsimainymo parapija kviečia rugpjūčio 20 d. (sekmadienį) dėkoti Viešpačiui už pal. Teofiliaus gyvenimą bei tarnystę ir melsti jo užtarimą. 

Scroll to Top