Šių metų spalio 12 d. mūsų namelių globotiniams buvo ne eilinė diena. Mūsų
namuose „apsilankė“ palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis.
Jau šešeri metai Lietuvos Bažnyčia džiaugiasi, turėdama palaimintąjį kankinį Teofilių
Matulionį. Kol kas beatifikacijos dovana – paskelbimu palaimintuoju džiaugiasi tik
Lietuva. Mūsų tikslas jį matyti šventųjų gretose, kad jis būtų žinomas Visuotinėje
Bažnyčioje. Todėl su didele viltimi laukiame jo kanonizacijos – paskelbimo šventuoju.
O, kad tai įvyktų turime palaimintojo Teofiliaus užtarimu labai karštai melsti iš
Dangaus stebuklo.
Tuo tikslu spalio 12 d. mūsų nameliuose apsilankė Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo
Rožančiaus draugijos vadovė Jolanta Felicija Celiešienė.
Trumpais bruožais ji supažindino su palaimintojo biografija, iškentėtomis kančiomis
kalėjimuose, bei lageriuose. Ji papasakojo mums, kad šiais metais Kaišiadorių vyskupija
gražiai paminėjo palaimintojo 150 – gimtadienį. Ta proga pamaldos buvo Kaišiadorių
katedroje, jo gimtin – Kudoriškių kaime ir Alantos bažnyčioje, kur Teofilius buvo
pakrikštytas. Mes jai parodėme savo koplyčią, kurioje turime palaimintojo Teofilius
kanoninį paveikslą ir susirenkame šv. Mišių maldai. Po to mus pavaišino palaimintojo
mėgstamiausiu skanumynu – šviežiomis, dar šiltomis spurgytėmis, o svarbiausia,
pakvietė mus į bendrą maldą, sukalbant bent vieną poterėlį prie kasdieninės mūsų
rožančiaus maldos, meldžiant jam šventojo garbės.
Pasivaišinę ir pasidžiaugę viešnia, mes pakvietėme ją apsilankyti dar ne vieną kartą .

Didžiausia padėka Jums, Jolanta!
Šių namelių globotinių užimtumo vadovė
ses. Zita Kokanskaitė CRD ir globotiniai.

Scroll to Top