Spalis, barstydamas gelstančius lapus, jau nutiesė rudenėjantį kelią, vedantį link tolstančios saulės bei trumpėjančių dienų meto. Ir nors už lango vis žvarbiau švilpauja vėjai, Kauno kartų namų koplyčioje jauku ir gera. Ištikimieji maldos bendražygiai, susirinkę į trečiadienines pamaldas, susitiko su visų laukiama viešnia, Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos vadove Jolanta Celiešiene. Po bendros Rožinio maldos ir švč. Mergelei Marijai skirtų giesmių vyko gyva diskusija, kurioje tilpo ir Pivašiūnų Dievo Motina, kurios paveikslėlius padovanojo Pivašiūnų parapijos klebonas kun. mons. Vincas Baublys, ir pal. Teofilius Matulionis, kurio gyvenimas rodo ryškų pavyzdį visiems kenčiantiesiems, ir obuoliai, kurių skonis ir aromatas pripildė širdis džiaugsmu bei nušvietė veidus plačiomis šypsenomis.

Mūsų Viešpatie, šventumo šaltini! Tu stiprini visus Tavimi pasitikinčius ir nuoširdžiai Tavo valią vykdančius.

(iš maldos, prašant vyskupo Teofiliaus užtarimo)

Kauno kartų namų informacija

 

 

 

 

Scroll to Top