Džiugu prisiminti, 2017-06-25 popiežiaus Pranciškaus „Viešpaties angelo“ maldos metu sulaukto sveikinimo lietuvių tautai, kai tuo pat metu Vilniuje vyko pal. Teofiliaus beatifikacijos iškilmė.

„Šiandien, Vilniuje, Lietuvoje, palaimintuoju skelbiamas vyskupas Teofilius Matulionis, nužudytas iš neapykantos tikėjimui 1962 metais, kai buvo vos ne 90 metų amžiaus. Garbinkime Dievą už šio drąsaus tikėjimo ir žmogaus orumo gynėjo liudijimą. Pasveikinkime plojimu jį ir visą lietuvių tautą“.

Scroll to Top