Rugpjūčio 11 dieną, kaip ir kiekvieną sekmadienio vakarą kaišiadoriškiai ir atvykę piligrimai susirinko švęsti sekmadienio vakaro su palaimintuoju vyskupu ir kankiniu Teofiliumi Matulioniu jo koplyčioje, prie palaimintojo sarkofago.

Šv. Mišių auką prie šventojo altoriaus atnašavo ir homiliją skelbė Žaslių šv. Jurgio parapijos klebonas kunigas Algis Ananis, šv. Rašto skaitinius ir Švč. Sakramento adoracijos maldos tekstus skaitė Žaslių parapijos patarnautojas Augustinas. Giesme Viešpatį šlovino Širvintų šv. arkangelo Mykolo parapijos vaikų choras „Mykoliukai“, vadovaujamas Dailiaus Kavalevskio. Šv. Mišias ir Švč. Sakramento adoraciją tiesiogiai transliavo Marijos radijas.

Į pamaldas atvyko ir garbingi svečiai – palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio artimi giminaičiai iš Kauno: Palaimintojo dukterėčia Milda Edita Matulionytė-Baltrūnienė (vyskupo brolio Antano Matulionio dukra) bei giminaičiai Teofilius Pilka ir Nijolė Ona Gecevičienė. Po šv. Mišių giminaičių vardu visiems susirinkusiems žodį tarė Lietuvos karys savanoris Teofilius Pilka, 1956 metais gegužės mėnesį atlydėjęs palaimintąjį Teofilių į Lietuvą iš Mordovijos Potmos invalidų namų-kalėjimo. Jis prisiminė bendrą jų kelionę ir pasidžiaugė, kad vyskupas, kankinys Teofilius yra paskelbtas palaimintuoju, džiaugėsi jog prie palaimintojo atvyksta maldininkai. Pamaldų dalyvius sujaudino palaimintojo giminaičių vizitas, po šv. Mišių žmonės priėję sveikino ir dėkojo, fotografavosi bendrai nuotraukai.

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio giminaičiai drauge su Širvintų parapijos vaikų choru

Scroll to Top