Palaimintojo Teofiliaus beatifikacijos metinių minėjimo ketvirtąją dieną Kaišiadorys sulaukė garbingų svečių: šv. Mišioms vadovavo apaštalinis nuncijus Baltijos kraštams arkivyskupas Pedro López Quintana, o koncelebravo beveik visi Lietuvos vyskupai bei gausus būrys kunigų. Nuncijus savo buvimu užtikrino popiežiaus Pranciškaus artumą Eucharistiją švenčiančiai bendruomenei. Homilijoje nuncijus prisiminė prieš metus vykusią beatifikaciją ir ypač daug kalbėjo apie būsimą popiežiaus Pranciškaus vizitą į Lietuvą. Nuncijus motyvavo vizitą stebėti ne per televiziją, bet dalyvauti ir susitikti gyvai su popiežiumi.

Mišių pabaigoje sveikinimo žodį tarė Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Jis kalbėjo apie Lietuvą ištikusią sausrą ir apie malonės lietų, kuris visus gaivins popiežiaus vizito metu rugsėjy. Lietuviškai prakalbę Minsko – Mogiliovo arkivyskupas Tadeusz Kondrusewicz priminė, jog palaimintasis Teofilius buvo Mogiliovo arkivyskupijos kunigas, todėl jis su džiaugsmu priėmė kvietimą dalyvauti iškilmėse, o taip pat užtikrino, jog Baltarusijos tinkintieji gausiai dalyvaus susitikime su popiežiumi Pranciškumi Lietuvoje. Kaišiadorių vyskupas padėkojo visiems dalyvavusiems ir pakvietė nepailsti melsti, kad palaimintasis Teofiliaus būtų paskelbtas šventuoju.

Popietiniu metu iniciatyvą perėmė Gyvojo Rožinio draugijos ir Šeimos centro nariai. Vievio parapijos šlovinimo grupė pakylėjo visus, o kun. Laurynas Visockas vakarinių šv. Mišių homilijoje nukreipė visų žvilgsnius į Jėzų Kristų, kurį ištikimai sekė palaimintasis Teofilius.

Mums neduota pažinti visų malonių, kurias per palaimintojo Teofiliaus užtarimą patyrė tikintieji, tačiau tikime, jog Viešpats Dievas duos labai aiškų ženklą, kuris bažnytinėje tradicijoje vadinamas stebuklu, ir mes galėsime palaimintąjį tituluoti šventuoju.

Scroll to Top