Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio skelbimo palaimintuoju iškilmėse Vilniuje ketina dalyvauti nemažai maldininkų iš užsienio – išeivijos lietuviai, Lenkijos lietuvių grupė, taip pat katalikai iš Rusijos ir Baltarusijos, kur naujas palaimintasis tarnavo kaip kunigas ir vyskupas. Iš Baltarusijos žada atvykti net apie tris šimtus žmonių.

Minsko ir Mogiliavo arkivyskupas Tadeusz Kondrusiewicz:

Kai išgirdome džiugią žinią, kad arkivysk. Teofilius Matulionis bus beatifikuotas, žinoma, iš karto pradėjome ruoštis šiai dienai, kadangi tai yra ne tik Lietuvos Bažnyčios šventė, bet taip pat Baltarusijos Bažnyčios šventė ir Rusijos Bažnyčios šventė. Paskelbėme mūsų parapijose, kad beatifikacijos dieną organizuojame kelionę į Vilnių. Užsirašė virš 300 žmonių. Buvo labai geras bendradarbiavimas su Lietuvos ambasada, kadangi už dyką davė vizas. Taip pat padeda Baltarusijos geležinkeliai, parūpina specialų traukinį.

Arkivyskupas Matulionis ilgą laiką dirbo Baltarusijoje, prie Mogiliavo, Byhovo mieste, dvidešimtojo šimtmečio pradžioje. Paskui buvo perkeltas į Peterburgą ir ten statė Jėzaus Širdies bažnyčią. Man, kaip buvusiam Maskvos arkivyskupui, teko atsiimti šią bažnyčią ir todėl man asmeniškai labai svarbu, kad Šventasis Tėvas Pranciškus priėmė sprendimą iškelti į altoriaus garbę šitą garbingą žmogų, kankinį, kuris tiek daug padarė Visuotinei Bažnyčiai, net tik Lietuvos Bažnyčiai, bet ir Baltarusijos Bažnyčia ir Rusijos Bažnyčiai.

Visos mūsų tautos, ypatingai tikintieji, kentėjo nuo priespaudos, taip pat nuo ateizmo politikos. Labai svarbu, kad beatifikacija vyksta šiais metais, kadangi šiemet mes švenčiame Fatimos 100 metų jubiliejų. Būtent Fatimoje Dievo Motina mums davė pranašystę apie persekiojimus ir apie atsivertimą. Mes esame ne tik šio proceso liudininkai, bet ir dalyviai.

Scroll to Top