Pasimeldę popiežiaus Pranciškaus vadovaujamose šv. Mišiose Baltarusijos tikintieji neskubėjo namo, bet nakvynei užėmė visas Kaišiadorių rajone esančias kaimo turizmo sodybas, o pirmadienio rytą susirinko į Kaišiadorių katedrą maldai prie palaimintojo Teofiliaus. Jis – nepaprastai svarbus ir Baltarusijos katalikams, nes priklausė Mogiliovo arkivyskupijai ir patarnavo tikintiesiems taip pat ir baltarusių kalba. Anot organizatorių, į Kaišiadoris atvyko 614 piligrimų, todėl katedra buvo sausakimša.

Šv. Mišias Kaišiadorių katedroje aukojo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, vyskupas Algirdas Jurevičius, Gardino vyskupas Aleksandras Kaškevičius, jo pagalbininkas vyskupas Juzef Staniewski ir devyni kunigai iš įvairių Baltarusijos vyskupijų.

Pamaldų pradžioje visus pasveikino Kaišiadorių vyskupas ir pakvietė Mišioms baltarusių kalba vadovauti vysk. J. Staviewskį. Homiliją sakę vysk. J. Ivanauskas, o vertė kun. Mykolas Bubien, lietuvių sielovadininkas Baltarusijoje.

Mišių pabaigoje apsikeista dovanomis, sveikinimo žodį tarė Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus. Visi labai dėkojo kun. Mykolui už suorganizuotą galimybę melstis prie palaimintojo Teofiliaus. Baltarusijos tikintieji padovanojo katedrai mišiolą baltarusių kalba, o tai reiškia, kad ateityje baltarusiai dažniau užsuks į Kaišiadoris maldai.

Maldininkams buvo suteikta galimybę pabučiuoti palaimintojo Teofiliais relikvijas. Pastiprinti popiežiaus Pranciškaus žodžių ir palaimintojo Teofiliaus užtarimo piligrimai išskubėjo į savo namus.

Kosto Radlinsko nuotr.

 

Scroll to Top