Vadovaudamasis Šventųjų skelbimo kongregacijos leidimu bei Instrukcija dėl garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio palaikų perkėlimo, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas 2017 m. balandžio 19 d. dekretu Nr. 26 sudarė garbingojo Dievo tarno Ekshumacijos ir relikvijų paėmimo komisiją, kuri 2017 m. balandžio 24 d. atliko jai pavestus darbus.

Garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio palaikai buvo iškelti iš Kaišiadorių katedros kriptos, apžiūros metu konstatuotas jų autentiškumas, atliktas relikvijų paėmimas, o palaikai įdėti į naują medinį sarkofagą, užantspauduoti ir laikinai perkelti į Dievo Gailestingumo koplyčią, iki kol bus pagamintas būsimajam palaimintajam skirtas sarkofagas.

Kaišiadorių vyskupijos kurija
Scroll to Top