Niebawem Kościół wyniesie do chwały ołtarzy 24 nowych błogosławionych, z których 23 – to męczennicy. 1 grudnia Papież Franciszek przyjął na audiencji prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato SDB i upoważnił ten urząd kurialny do ogłoszenia 12 dekretów. Jeden dotyczy cudu (do beatyfikacji) włoskiego kapłana – misjonarza, a trzy – męczeństwa: 21 Hiszpanów, zabitych podczas wojny domowej w latach 1936-1937, litewskiego arcybiskupa Teofiliusa Matulionisa (1873-1962) oraz kapłana – misjonarza z USA, zamordowanego w Gwatemali. 8 pozostałych dekretów mówi o uznaniu cnót heroicznych 8 sług Bożych.

Przypomnijmy, poprzednim litewskim błogosławionym został biskup Jerzy Bolesław Matulewicz-Matulaitis właśc. Jurgis Matulevičius-Matulaitis. 28 czerwca 1987 roku został beatyfikowany przez św. Jana Pawła II.

Teofilius Matulionis (4 lipca 1873 r. – 20 sierpnia 1962 r.) był wieloletnim więźniem sowieckich łagrów.

Przyszły kandydat na ołtarze przyjął święcenia kapłańskie 17 marca 1900 r. z rąk bp. Antoniego Małeckiego. Był m.in. wikariuszem parafii św. Katarzyny w Petersburgu, a w 1918 r. został proboszczem miejscowej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 1923 r. po procesie, w którym oskarżeni byli także m.in. abp Jan Cieplak i ks. prał. Konstanty Budkiewicz, został po raz pierwszy uwięziony przez bolszewików. Odzyskał wolność w 1933 r. dzięki wymianie więźniów między Litwą a ZSSR. Gdy przebywał w więzieniu, papież Pius XI 8 grudnia 1928 r. mianował go biskupem pomocniczym w Mohylewie, a 9 stycznia 1943 r. został biskupem koszedarskim. Po zajęciu Litwy przez Armię Czerwoną w 1940 roku ponownie trafił do łagrów. Ogółem z niemal 90 lat życia 25 spędził w sowieckich więzieniach. Powrócił z nich w 1956 r., ale reżim nie pozwolił mu na objęcie rządów w diecezji. Otoczony był ścisłą kontrolą policyjną. 9 lutego 1962 roku, na kilka miesięcy przed śmiercią, św. Jan XXIII mianował go arcybiskupem tytularnym. W sierpniu tegoż roku podczas rewizji w jego mieszkaniu w Szadowie (lit. Šeduva) arcybiskupowi wstrzyknięto preparat, na skutek czego po trzech dniach zmarł.

Na podstawie: bns.lt, PAP


Wilnoteka.lt

Scroll to Top