2018 m. vasario 1 d. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija šventė savo 94-ąjį gimtadienį. Gimnazijos gimtadienis prasidėjo šventinėmis tikybos pamokomis, kurias pravedė Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius. Pamokų metu buvo pristatytos dvi iškilios Kaišiadorių krašto asmenybės – pal. Teofilius Matulionis ir kardinolas Vincentas Sladkevičius. Ta proga gimnazija įsigijo šių iškilių asmenų paveikslus, kurie pradžioje puikavosi salėje, o vėliau buvo pakabinti tikybos kabinete ir pašventinti.

Kaišiadorių rajono savivaldybės atstovė p. Ligita Purienė supažindino gimnazijos bendruomenę su menininkų siūlomu pal. Teofiliaus Matulionio atminimo projektu. Gimnazijos gimtadienyje dalyvavo ir Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas bei parapijos klebonas mons. Rimvydas Jurkevičius. Sveikinimo kalboje vyskupas pabrėžė gimnazijos išskirtinumą, nes ten, kur šiuo metu įrengtas gimnazijos stadionas, anuomet kasdien vaikštinėjo pal. Teofilius. Vyskupas pašventino tikybos kabinete pakabintus paveikslus bei padėkojo gimnazijos bendruomenei už rodomą dėmesį dvasiniams autoritetams.

Nuotr. Ritos Tadarauskienės

 

Scroll to Top